“Brenda dhe jashtë – PARLAMENTIT”

Në këtë libër janë përfshirë pjesë nga diskutimet në Kuvendin e Shqipërisë, Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike, shkrime, intervista të autorit, në cilësinë e deputetit të Vlorës 2005 – 2009 dhe veprimtari politike të realizuara në Vlorë dhe Kosovë nën kujdesin dhe mbështetjen e autorit.
Periudha e zgjedhur për botim (maj 2007 – maj 2009) përfshin dy nga katër vite jetë parlamentare.
Shtëpia botuese GEER, Tiranë 2009, (420 faqe).
Tirazhi 500 copë.
ISBN: 978-99956-33-98-1